Tuesday, December 28, 2010

Một số mẫu được đặt hàng chủ yếu!

Mẫu 1:
Mẫu 2:

Mẫu 3:

Mẫu 4:

Mẫu 5:
Mẫu 6:


Đóng lại

Sản phẩm của chúng tôi!


Hãy click vào sản phẩm của chúng tôi đẻ bạn có thể thấy rõ hơn!

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh nghiệp NHÔM KÍNH ĐẠI TỪ được thành lập bởi ông Đinh Văn Hưng Bàn Cờ, Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên.
Hiện công ty của công có trụ sở tại Bàn Cờ, Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên.
Với phương châm: Tất cả vì các công trình đẹp và sự hài lòng của khách hàng chúng tôi luôn nỗ lực, phấn đấu phục vụ quý các bạn!
Hãy kiểm chứng bằng sản phầm của chúng tôi!
Với mỗi sản phẩm chúng tôi hoàn thành đều có bảo hành.
Hãy đến với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất!


Giám đốc: Ông Đinh Văn Hưng - 0978.654.142

                                               Giám đốc: Đinh Văn Hưng